Η Επιτροπή εγκρίνει το αίτημα της Ελλάδας για στοχευμένη αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης

Greece recovery plan

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το αίτημα της Ελλάδας για στοχευμένη αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή στις 5 Ιουνίου 2024. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι τεχνικού χαρακτήρα και ακολουθούν τη συνολική αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2023.

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει 35,95 δισ. ευρώ: 17,7 δισ. ευρώ σε δάνεια και 18,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις. Το σχέδιο περιλαμβάνει 381 ορόσημα και στόχους και καλύπτει 75 μεταρρυθμίσεις και 103 επενδύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας είναι διαθέσιμοι στη σχετική σελίδα, https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility/country-pages/greeces-recovery-and-resilience-plan_en στην οποία μπορείτε να βρείτε έναν διαδραστικό χάρτη των έργων που χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και στον πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3624/MEX_24_3624_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των αιτημάτων πληρωμής στο πλαίσιο του ΜΑΑ μπορείτε να βρείτε στις σχετικές ερωταπαντήσεις : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_2489/QANDA_23_2489_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο