Η Επιτροπή εγκρίνει υπό όρους την προτεινόμενη απόκτηση μεριδίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ITA από την Lufthansa

ITA Airways Lufthansa

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, δυνάμει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την προτεινόμενη απόκτηση του κοινού ελέγχου της ITA Airways (στο εξής: ITA) από την Deutsche Lufthansa AG (στο εξής: Lufthansa) και το ιταλικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (στο εξής: ΥΟΟ). Η έγκριση δίνεται υπό την αίρεση πλήρους συμμόρφωσης με τα διορθωτικά μέτρα που πρότειναν η Lufthansa και το ΥΟΟ.

Της σημερινής απόφασης προηγήθηκε διεξοδική έρευνα της προτεινόμενης συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής κοινοποίησης αιτιάσεων. Αφού διενήργησε έρευνα αγοράς, η Επιτροπή διατύπωσε ανησυχίες ότι η συναλλαγή, όπως κοινοποιήθηκε αρχικά, θα οδηγούσε σε: i) μείωση του ανταγωνισμού σε ορισμένες γραμμές μικρών αποστάσεων που συνδέουν την Ιταλία με χώρες της Κεντρικής Ευρώπης μέσω απευθείας πτήσεων και πτήσεων μίας στάσης· ii) μείωση του ανταγωνισμού σε περιορισμένο αριθμό δρομολογίων μεγάλων αποστάσεων μεταξύ της Ιταλίας, των ΗΠΑ και του Καναδά· και iii) δημιουργία ή ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της ITA στον αερολιμένα Linate του Μιλάνου.

Για την αρθούν οι ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τον ανταγωνισμό, η Lufthansa και το ΥΟΟ υπέβαλαν δέσμη διορθωτικών μέτρων που περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τα δρομολόγια μικρών και μεγάλων αποστάσεων, καθώς και για τον αερολιμένα Linate του Μιλάνου. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, η Lufthansa και το ΥΟΟ μπορούν να υλοποιήσουν τη συναλλαγή μόνο αφού η Επιτροπή εγκρίνει τους κατάλληλους αποδέκτες των διορθωτικών μέτρων για καθεμία από τις δεσμεύσεις.

Οι δεσμεύσεις αυτές αντιμετωπίζουν πλήρως τα προβλήματα ανταγωνισμού που εντόπισε η Επιτροπή. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή συμπέρανε ότι η πράξη, όπως τροποποιήθηκε από τις δεσμεύσεις, πλέον δεν θα επέφερε προβλήματα ανταγωνισμού. Η απόφαση εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των δεσμεύσεων. Ένας ανεξάρτητος εντολοδόχος, υπό την εποπτεία της Επιτροπής, θα παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Σε μια εποχή που οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών ταξιδιών, είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε τον ανταγωνισμό στον κλάδο αυτό. Γι’ αυτό αξιολογήσαμε πολύ προσεκτικά το κατά πόσον η απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής στον νέο ιταλικό κρατικό αερομεταφορέα ITA από τον μεγαλύτερο αερομεταφορέα δικτύου της Ευρώπης Lufthansa θα επέφερε προβλήματα ανταγωνισμού. Οφείλαμε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο οι επιβάτες να πληρώνουν περισσότερα ή να καταλήξουν με λιγότερες και κατώτερης ποιότητας υπηρεσίες αερομεταφορών σε ορισμένα δρομολόγια εντός της Ιταλίας ή από την Ιταλία προς άλλες χώρες. Η δέσμη διορθωτικών μέτρων που πρότειναν η Lufthansa και το ιταλικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για αυτή τη διασυνοριακή συναλλαγή αντιμετωπίζουν πλήρως τις ανησυχίες μας σχετικά με τον ανταγωνισμό και διασφαλίζουν ότι θα διατηρηθεί επαρκές επίπεδο ανταγωνιστικής πίεσης σε όλα τα επίμαχα δρομολόγια.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3624/MEX_24_3624_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3604/IP_24_3604_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο