Η Επιτροπή εκδίδει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις

Foreign Subsidies Regulation

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τους κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις. Ο εκτελεστικός κανονισμός περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικαστικές πτυχές της εφαρμογής του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις. Περιλαμβάνει επίσης έντυπα κοινοποίησης για συγκεντρώσεις που συνεπάγονται ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές, καθώς και για ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Ο εκτελεστικός κανονισμός

Ο εκτελεστικός κανονισμός που εκδόθηκε σήμερα λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, η οποία διήρκεσε έναν μήνα και έλαβε χώρα από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 6 Μαρτίου 2023. Ειδικότερα, όπως ορίζεται στον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις, εξετάζονται τα αιτήματα των ερωτηθέντων για τον περιορισμό της διοικητικής επιβάρυνσης που σχετίζεται με τις κοινοποιήσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3747/IP_23_3747_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο