Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις για την καλύτερη προστασία των παιδιών από τη βία

better protect children from violence

Η Επιτροπή εξέδωσε τη σύσταση σχετικά με την ανάπτυξη και την ενίσχυση ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας των παιδιών με γνώμονα το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, ως δέσμευση στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.

Η σύσταση θα στηρίξει τα κράτη μέλη στην ενίσχυση των συστημάτων τους για την προστασία των παιδιών. Οι αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και η κοινωνία των πολιτών σε όλους τους τομείς πρέπει να συνεργαστούν για την προστασία των παιδιών από όλες τις μορφές βίας με συνεκτικό και συστημικό τρόπο.

Στην ΕΕ ζουν 80 εκατομμύρια παιδιά. Η βία κατά των παιδιών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, σε πολλά επίπεδα. Το 13 % έως 29 % των μαθητών ηλικίας 15 ετών αναφέρουν ότι υφίστανται συχνά εκφοβισμό. Ποσοστό έως και 13,7 % των ενήλικων γυναικών ανέφεραν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική βία κατά την παιδική ηλικία, και το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερο. Οι ενέργειες αλλά και η αδράνεια των κυβερνήσεων έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στα παιδιά απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της κοινωνίας. Η προστασία των παιδιών αποτελεί τόσο ηθική όσο και νομική επιταγή. Αποτελεί επίσης στρατηγική μακροπρόθεσμη επένδυση στις κοινωνίες μας.
Κυριότερα στοιχεία της σύστασης:

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_2243/IP_24_2243_EL.pdf

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο