Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη ρηξικέλευθη πολιτική συμφωνία σχετικά με αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

stronger rules to fight trafficking in human beings

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα παράσχουν ενισχυμένα εργαλεία στις αρχές επιβολής του νόμου και στις δικαστικές αρχές για τη διερεύνηση και τη δίωξη νέων μορφών εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο.

Μόλις εφαρμοστούν, οι εν λόγω αυστηρότεροι κανόνες θα καλύπτουν την εμπορία ανθρώπων που διαπράττεται ή διευκολύνεται μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· επίσημοι μηχανισμοί παραπομπής καθίστανται υποχρεωτικοί σε όλα τα κράτη μέλη· η εν γνώσει χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων θα καταστεί ποινικό αδίκημα· η εκμετάλλευση της παρένθετης μητρότητας, οι καταναγκαστικοί γάμοι και η παράνομη υιοθεσία θα καλύπτονται ρητά από τον ορισμό της εμπορίας ανθρώπων. Επιπλέον, θα υπάρχουν υποχρεωτικά εθνικά σχέδια δράσης για τα κράτη μέλη και θα γίνουν βελτιώσεις στη δομή διακυβέρνησης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενώ η συλλογή δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την εμπορία ανθρώπων θα είναι υποχρεωτική σε ετήσια βάση, βάσει συμφωνημένων δεικτών που θα δημοσιεύονται από την Eurostat.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_406/MEX_24_406_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό δελτίο Τύπου εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_343

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο