Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Critical Raw Materials Act

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Η πράξη περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση της ΕΕ σε ασφαλή, διαφοροποιημένο, προσιτό και βιώσιμο εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες. Ο εφοδιασμός αυτός είναι απαραίτητος για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, μεταξύ άλλων, για την πράσινη και την ψηφιακή βιομηχανία, καθώς επίσης για την αμυντική και την αεροδιαστημική βιομηχανία.

Οι νέοι κανόνες συμβάλλουν στην αύξηση της εγχώριας δυναμικότητας σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας εφοδιασμού πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας, συμπληρώνοντας τις πρωτοβουλίες για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού μέσω διεθνών εταιρικών σχέσεων οι οποίες υποστηρίζονται από τον μηχανισμό Global Gateway. Σύμφωνα με τα κριτήρια αναφοράς που συμφωνήθηκαν, έως το 2030 η ΕΕ θα πρέπει να έχει δυναμικότητα εξαγωγής του 10 % *, επεξεργασίας του 40 % και ανακύκλωσης του 25 % της ετήσιας κατανάλωσης πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας. Όσον αφορά την ανακύκλωση, η συμφωνία διασφαλίζει επιπλέον ότι θα ληφθούν σταδιακά υπόψη τα απόβλητα για τον καθορισμό των στόχων ανακύκλωσης. Ο συμβιβασμός περιλαμβάνει ακόμη τον στόχο του μετριασμού της ζήτησης μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της τεχνολογικής προόδου. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να διαφοροποιήσει τις εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας, ώστε να μη βασίζεται σε μία μόνο πηγή εφοδιασμού για περισσότερο από το 65 % της κατανάλωσής της.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5733/IP_23_5733_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο