Η Επιτροπή εκταμιεύει επιπλέον 2 δισ. ευρώ έκτακτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής για την Ουκρανία

Η Επιτροπή εκταμίευσε μια πρώτη δόση ύψους 2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της πράξης έκτακτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) ύψους 5 δισ. ευρώ για την Ουκρανία.

Αποτελεί μέρος της δέσμης ΜΧΣ ύψους έως 9 δισ. ευρώ, η οποία ανακοινώθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Μαΐου σχετικά με την αρωγή και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης-24ης Ιουνίου 2022. Η Επιτροπή εκταμίευσε ήδη 1 δισ. ευρώ απ’ αυτή την έκτακτη δέσμη ΜΧΣ στις 1 και 2 Αυγούστου 2022. Το ποσό αυτό εκταμιεύθηκε ύστερα από ένα προηγούμενο δάνειο επείγουσας ΜΧΣ ύψους 1,2 δισ. ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε στην Ουκρανία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Με τη σημερινή πληρωμή, η συνολική στήριξη ΜΧΣ που εκταμιεύθηκε στην Ουκρανία μετά τη ρωσική επίθεση στις 24 Φεβρουαρίου έχει ανέλθει σε 4,2 δισ. ευρώ.

Τα κεφάλαια διατέθηκαν στην Ουκρανία με τη μορφή δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και με πιο μακροπρόθεσμες διάρκειες απ’ ό,τι στο πλαίσιο των τακτικών πράξεων ΜΧΣ. Η συνδρομή στηρίζει τη μακροοικονομική σταθερότητα και τη συνολική ανθεκτικότητα της Ουκρανίας στο πλαίσιο της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας και των επακόλουθων οικονομικών προκλήσεων. Ως περαιτέρω έκφραση αλληλεγγύης, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για πρώτη φορά θα καλύψει το κόστος των τόκων του δανείου αυτού, τουλάχιστον για το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η σημερινή εκταμίευση πραγματοποιείται μετά την υπογραφή στις 3 Οκτωβρίου από την Επιτροπή και την Ουκρανία μνημονίου συνεννόησης, το οποίο καθορίζει τους όρους πολιτικής και τις ενισχυμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που συνδέονται με την εν λόγω έκτακτη ΜΧΣ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6247/MEX_22_6247_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_6237/IP_22_6237_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο