Η Επιτροπή ενισχύει ακόμη περισσότερο την προστασία των παιδιών από μη ασφαλή παιχνίδια

Commission steps up protection of children from unsafe toys

Η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών ο οποίος αναθεωρεί τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των παιδιών από τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ είναι ήδη από τα ασφαλέστερα στον κόσμο. Οι προτεινόμενοι κανόνες θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο την προστασία αυτή, ιδίως όσον αφορά τις επιβλαβείς χημικές ουσίες. Αποσκοπούν, επίσης, στον περιορισμό του μεγάλου αριθμού μη ασφαλών παιχνιδιών που εξακολουθούν να πωλούνται στην ΕΕ, ιδίως μέσω του διαδικτύου, και σε ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των παιχνιδιών που κατασκευάζονται στην ΕΕ και εκείνων που εισάγονται. Ταυτόχρονα, θα διασφαλίζουν και στο μέλλον την ελεύθερη κυκλοφορία των παιχνιδιών στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς.

Η πρόταση βασίζεται στους υπάρχοντες κανόνες και επικαιροποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα παιχνίδια για να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, είτε κατασκευάζονται στην ΕΕ είτε αλλού.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4010/IP_23_4010_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο