Η Επιτροπή επεκτείνει το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» στην Τουρκία

Commission opens Digital Europe Programme to Türkiye

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε με την Τουρκία συμφωνία σύνδεσης της χώρας στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη». Κατόπιν των υπογραφών, η συμφωνία σύνδεσης θα τεθεί σε ισχύ αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες επικύρωσης. Οι επιχειρήσεις, οι δημόσιες διοικήσεις και άλλοι επιλέξιμοι οργανισμοί της Τουρκίας θα έχουν πρόσβαση στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», ενός προγράμματος με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες από την Τουρκία θα μπορούν να συμμετέχουν σε έργα που αναπτύσσουν ψηφιακές τεχνολογίες σε ολόκληρη την ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Θα μπορούν επίσης να δημιουργήσουν κόμβους ψηφιακής καινοτομίας στην Τουρκία.

Με την εν λόγω συμφωνία σύνδεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία θα ενισχύσουν τους ισχυρούς δεσμούς τους στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών. Προκύπτουν δυνητικά οφέλη χάρη στις ικανότητες και τα μέσα της Τουρκίας στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», μεταξύ άλλων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Επιτροπή ελπίζει επίσης ότι η Τουρκία θα προωθήσει στενότερους δεσμούς με την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ, ότι θα συνεργαστεί περισσότερο για την ανάπτυξη των τεχνολογικών μας ικανοτήτων και θα στηρίξει την ψηφιοποίηση, ιδίως των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

Τα κονδύλια του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» θα συμπληρώσουν τη χρηματοδότηση που διατίθεται στην Τουρκία μέσω άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Οι στόχοι και οι ειδικοί θεματικοί τομείς που είναι επί του παρόντος επιλέξιμοι για χρηματοδότηση περιγράφονται λεπτομερώς στα σχετικά προγράμματα εργασίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4321/MEX_23_4321_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα σχετικά με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και μάθετε πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο