Η Επιτροπή ιδρύει υπηρεσία ΤΝ για την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ όσον αφορά την ασφαλή και αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη

Artificial Intelligence

Η Επιτροπή παρουσίασε την Υπηρεσία ΤΝ, η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής. Η Υπηρεσία ΤΝ έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή τη μελλοντική ανάπτυξη, εφαρμογή και χρήση της ΤΝ κατά τρόπο που να προωθεί τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και την καινοτομία, μετριάζοντας παράλληλα τους κινδύνους. Η Υπηρεσία θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εφαρμογή της πράξης για την ΤΝ, ιδίως σε σχέση με μοντέλα ΤΝ γενικού σκοπού. Θα εργαστεί επίσης για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της αξιόπιστης ΤΝ και θα θέσει την ΕΕ ως ηγέτη στις διεθνείς συζητήσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_2982/IP_24_2982_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο