Η Επιτροπή καλεί τους πολίτες και τις οργανώσεις να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να διαμορφώσουν το μέλλον του προγράμματος

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Η Επιτροπή  ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και των οργανώσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το εν λόγω πρόγραμμα της ΕΕ απευθύνεται σε νέους και νέες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης σε διάφορους τομείς, από τη στήριξη μειονεκτούντων ατόμων έως την υγεία και το περιβάλλον, εντός και εκτός της ΕΕ. Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη και στις 24 γλώσσες της ΕΕ και θα διαρκέσει έως τις 6 Φεβρουαρίου 2024 στη 1:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος).

Η δημόσια διαβούλευση καλύπτει επίσης την πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ (EU Aid Volunteers), η οποία αποτελεί μέρος του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας αξιολόγησης, η δημόσια διαβούλευση θα βοηθήσει την Επιτροπή να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και τα αποτελέσματα των καινοτομιών που εισήχθησαν στην τρέχουσα εκδοχή του προγράμματος. Θα παράσχει επίσης μια επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα μέτρα για την ενίσχυση της συμπερίληψης, της απλούστευσης και της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας. Θα επιδιώξει επίσης να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του προγράμματος, τη συμβολή του στην επίλυση κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και προτάσεις για το επόμενο πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει το 2028.

Η διαβούλευση αυτή θα συμβάλει στην αξιολόγηση των συνολικών επιδόσεων του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, εξετάζοντας ειδικότερα πέντε κριτήρια: αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή και ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Θα συμβάλει επίσης στην ενδιάμεση αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος (2021-2027), στην τελική αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος (2018-2020) και στην τελική αξιολόγηση της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).

Παράλληλα με τη διαβούλευση, συλλέγονται και πρόσθετα δεδομένα μέσω ερευνών, συνεντεύξεων, περιπτωσιολογικών μελετών, ανάλυσης δεδομένων και ανάλυσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία θα συμβάλουν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5726/MEX_23_5726_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο