Η Επιτροπή καθορίζει δράσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων

actions to tackle labour and skills shortages

Η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων και προτείνει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων κατά τους προσεχείς μήνες και έτη. Το σχέδιο δράσης αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς της και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητάς της.

Εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων σημειώνουν αύξηση σε όλα τα κράτη μέλη. Οι ελλείψεις αυτές οφείλονται στις δημογραφικές αλλαγές, στη ζήτηση για νέες δεξιότητες που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη διττή μετάβαση, στην προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης των δικών μας βιομηχανικών τομέων, στις ανάγκες άμυνας και ασφάλειας, καθώς και στις προκλήσεις που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας σε ορισμένους τομείς και σε ορισμένες τοποθεσίες. Η Επιτροπή έχει εντοπίσει 42 επαγγέλματα στα οποία σημειώνονται ελλείψεις, με ορισμένες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_1507/IP_24_1507_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο