Η Επιτροπή κινεί επίσημες διαδικασίες κατά του Facebook και του Instagram βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Digital Services Act

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία για να αξιολογήσει κατά πόσον η Meta, πάροχος του Facebook και του Instagram, ενδέχεται να έχει παραβιάσει την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Οι εικαζόμενες παραβάσεις καλύπτουν τις πολιτικές και τις πρακτικές της Meta σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση και το πολιτικό περιεχόμενο στις υπηρεσίες της. Αφορούν επίσης τη μη διαθεσιμότητα ενός αποτελεσματικού εργαλείου πολιτικού διαλόγου και παρακολούθησης εκλογών τρίτων σε πραγματικό χρόνο πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της υποβάθμισης από τη Meta του εργαλείου ενημέρωσης του κοινού σε πραγματικό χρόνο CrowdTangle χωρίς επαρκή αντικατάσταση.

Επιπλέον, η Επιτροπή υποψιάζεται ότι ο μηχανισμός επισήμανσης παράνομου περιεχομένου στις υπηρεσίες («αναγγελία και δράση»), καθώς και οι μηχανισμοί προσφυγής των χρηστών και οι εσωτερικοί μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ότι υπάρχουν ελλείψεις στην παροχή πρόσβασης των ερευνητών σε δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα από τη Meta. Η κίνηση της διαδικασίας βασίζεται σε προκαταρκτική ανάλυση της έκθεσης αξιολόγησης κινδύνου που απέστειλε η Meta τον Σεπτέμβριο του 2023, στις απαντήσεις της Meta στις επίσημες αιτήσεις παροχής πληροφοριών της Επιτροπής (σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο και την παραπληροφόρηση, την πρόσβαση σε δεδομένα, τη συνδρομή για πολιτική απαγόρευσης διαφημίσεων και τη γενετική ΤΝ), σε δημόσια διαθέσιμες εκθέσεις και στην ανάλυση της ίδιας της Επιτροπής.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_2373/IP_24_2373_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο