Η Επιτροπή κινητοποιεί τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση

research and innovation funding for the green and digital transitions

Η Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση του προγράμματος εργασίας 2023-24 του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Η τροπολογία κινητοποιεί προηγουμένως μη διατεθείσα χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την αύξηση του προϋπολογισμού του 2024 κατά σχεδόν 1.4 δισ. EUR σε συνολικά 7.3 δισ. EUR. Η παρούσα τροπολογία περιλαμβάνει επένδυση ύψους σχεδόν 650 εκατ. EUR στις αποστολές της ΕΕ με στόχο να συμβάλει στην επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, για παράδειγμα, καθιστώντας κλιματικά ουδέτερες περισσότερες από 100 πόλεις, έναν μηχανισμό για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, καθώς και πειραματικές δράσεις που ανοίγουν ευκαιρίες έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ σε περισσότερους νεοεισερχόμενους, μεταξύ άλλων καινοτομιών.

Ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της επικαιροποίησης του προγράμματος εργασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» περιλαμβάνουν:

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_2104/IP_24_2104_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο