Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ

work life balance in the EU

Για να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής σε όλα τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάσει που έχει κινηθεί κατά του Βελγίου, της Τσεχίας, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Κροατίας, της Κύπρου, του Λουξεμβούργου, της Αυστρίας και της Σλοβενίας, με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στα εν λόγω κράτη μέλη επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων που θεσπίζουν δικαιώματα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2112/IP_23_2112_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο