Η Επιτροπή ορίζει το Shein ως πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Shein

Η Επιτροπή χαρακτήρισε επίσημα το Shein ως πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα (VLOP) στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Η Shein είναι ένας διαδικτυακός έμπορος λιανικής πώλησης με κατά μέσο όρο πάνω από 45 εκατομμύρια χρήστες μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εν λόγω αριθμός χρήστη, τον οποίο η Shein έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή, υπερβαίνει το κατώτατο όριο της DSA για τον χαρακτηρισμό του ως VLOP.

Μετά τον χαρακτηρισμό του ως VLOP, το Shein θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους αυστηρότερους κανόνες στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες εντός τεσσάρων μηνών από την κοινοποίησή της (δηλαδή έως το τέλος Αυγούστου του 2024), όπως η υποχρέωση θέσπισης ειδικών μέτρων για την ενδυνάμωση και την προστασία των χρηστών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, και να αξιολογεί και να μετριάζει δεόντως τυχόν συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από τις υπηρεσίες τους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_2326/IP_24_2326_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο