Η Επιτροπή ορίζει το Temu ως πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Temu as Very Large Online Platform under the Digital Services Act

Η Επιτροπή χαρακτήρισε επίσημα το Temu ως πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα (VLOP) στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Το Temu είναι μια διαδικτυακή αγορά με κατά μέσο όρο περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εν λόγω αριθμός χρήστη, τον οποίο η Temu έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή, υπερβαίνει το κατώτατο όριο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά τον χαρακτηρισμό ως VLOP.

Μετά τον σημερινό χαρακτηρισμό της ως VLOP, η Temu θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους αυστηρότερους κανόνες στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες εντός τεσσάρων μηνών από την κοινοποίησή της (δηλαδή έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2024), όπως η υποχρέωση δέουσας εκτίμησης και μετριασμού τυχόν συστημικών κινδύνων που απορρέουν από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης και πώλησης προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, μη ασφαλών ή παράνομων προϊόντων, καθώς και ειδών που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3047/IP_24_3047_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο