Η Επιτροπή παρουσιάζει ένα νέο σχέδιο ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο περιλαμβάνει επιχορηγήσεις και δάνεια ύψους 6 δισ. ευρώ με στόχο την επιτάχυνση της οικονομικής σύγκλισης με την ΕΕ

A new Growth Plan for the Western Balkans

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο σχέδιο ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια, που θα επιτρέψει στην περιοχή να αξιοποιήσει προκαταβολικά ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ένταξη, θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και θα επιταχύνει την τόσο αναγκαία κοινωνικοοικονομική σύγκλιση. Στόχος του σχεδίου θα είναι να δοθεί στους εταίρους η δυνατότητα να εντείνουν τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις ώστε να επιταχυνθούν σημαντικά ο ρυθμός της διαδικασίας διεύρυνσης και η ανάπτυξη των οικονομιών τους. Για τον σκοπό αυτό, προτάθηκε ένας νέος μηχανισμός μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια, ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, για την περίοδο 2024-2027. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μόνο μετά την εκπλήρωση των από κοινού συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων.

Το νέο σχέδιο ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, στόχος των οποίων είναι:

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5604/IP_23_5604_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο