Η Επιτροπή παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές υποδομές του αύριο

digital infrastructures of tomorrow

Η Επιτροπή παρουσίασε ένα σύνολο πιθανών δράσεων για την προώθηση της καινοτομίας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών. Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας εξαρτάται από αυτές τις προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες ψηφιακών δικτύων, δεδομένου ότι η ταχεία, ασφαλής και ευρεία συνδεσιμότητα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των τεχνολογιών που θα μας φέρουν στον αύριο κόσμο: τηλεϊατρική, αυτοματοποιημένη οδήγηση, προγνωστική συντήρηση κτιρίων ή γεωργία ακριβείας.

Η παρούσα δέσμη μέτρων για την ψηφιακή συνδεσιμότητα αποσκοπεί στην έναρξη συζήτησης σχετικά με συγκεκριμένες προτάσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα κράτη μέλη και ομοϊδεάτες εταίρους σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της μελλοντικής πολιτικής δράσης της ΕΕ με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης:

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_941/IP_24_941_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο