Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη ανάλυση των προτάσεων που προέκυψαν από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση όπου περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να δώσει συνέχεια στα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Μετά από ένα έτος συζητήσεων, η Διάσκεψη έληξε στις 9 Μαΐου 2022. Κατά την τελετή λήξης στο Στρασβούργο, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου έλαβαν τελική έκθεση από τους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη, η οποία περιείχε 49 ευρείες, φιλόδοξες και μακρόπνοες προτάσεις και 326 επιμέρους μέτρα.

Οι προτάσεις αυτές, που καλύπτουν εννέα ευρείς θεματικούς τομείς, βασίζονταν σε συστάσεις που έγιναν από πολίτες κατά τη διάρκεια των εργασιών των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών και των εθνικών ομάδων πολιτών και οι οποίοι συνεισέφεραν τις ιδέες τους μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3750/IP_22_3750_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο