Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2024 στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο

fishing opportunities for in the Mediterranean and Black Seas

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024 για τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και υλοποιεί τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στη δήλωση MedFish4Ever και στη δήλωση της Σόφιας.

Η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα ίδια εργαλεία που εισήχθησαν στις αλιευτικές δυνατότητες του 2022 και του 2023, με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν την αλιευτική προσπάθεια για τις μηχανότρατες και τα παραγαδιάρικα, καθώς και όρια αλιευμάτων για τις γαρίδες βαθέων υδάτων. Τα μέτρα αυτά θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου διαχείρισης της Δυτικής Μεσογείου (ΠΣΔ) για τα βενθοπελαγικά αποθέματα, με στόχο την επίτευξη, το αργότερο έως τις 1 Ιανουαρίου 2025, της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ), δηλαδή της μέγιστης ποσότητας ιχθύων που μπορούν να αποσύρουν οι αλιείς από τη θάλασσα χωρίς να διακυβεύεται η αναγέννηση και η μελλοντική παραγωγικότητα του αποθέματος.

Οι περισσότερες αλιευτικές δυνατότητες θα προταθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, με βάση τα αποτελέσματα της ετήσιας συνόδου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) (6-10 Νοεμβρίου 2023) και τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που καλύπτονται από το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της Δυτικής Μεσογείου, το οποίο αναμένεται προς τα τέλη Οκτωβρίου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4861/IP_23_4861_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο