Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2024 στη Βαλτική Θάλασσα

fishing opportunities for in the Baltic Sea

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για τις αλιευτικές δυνατότητες της Βαλτικής Θάλασσας για το 2024, ανταποκρινόμενη σε επιστημονική αξιολόγηση σύμφωνα με την οποία αρκετοί τύποι αλιείας βρίσκονται σε δεινή κατάσταση.

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις για τρία από τα δέκα αποθέματα που τελούν υπό διαχείριση στη Βαλτική Θάλασσα. Οι υπόλοιπες προτάσεις ποσοστώσεων θα καταρτιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν οι αλιευτικές δυνατότητες για τον σολομό στον Κόλπο της Φινλανδίας κατά 7 %, ενώ παράλληλα προτείνει τη μείωση της αλιείας σολομού στην κεντρική λεκάνη κατά 15 % και τη μείωση των αλιευμάτων ρέγγας στον Κόλπο της Ρίγας κατά 20 %.

Όσον αφορά τα άλλα αποθέματα στη Βαλτική (γάδος της Δυτικής Βαλτικής, ανατολικός γάδος, ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής, ρέγγα του Βοθνιακού Ατλαντικού, ρέγγα της Κεντρικής Βαλτικής, παπαλίνα και ευρωπαϊκή χωματίδα), η Επιτροπή ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES), ώστε να ληφθεί καλύτερα υπόψη το γεγονός ότι ο γάδος αλιεύεται μαζί με πλατύψαρα και η ρέγγα μαζί με την παπαλίνα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4287/IP_23_4287_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο