Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για τις δεξιότητες και τα ταλέντα που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση κρίσιμων ελλείψεων εργατικού δυναμικού

skills and talent to help address critical labour shortages

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά νέων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο δέσμης μέτρων για την κινητικότητα των ταλέντων και των δεξιοτήτων ώστε να καταστεί η ΕΕ πιο ελκυστική για τα ταλέντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και να διευκολυνθεί η κινητικότητα στο εσωτερικό της. Τα μέτρα που παρουσιάζονται σήμερα περιλαμβάνουν μια νέα ευρωπαϊκή δεξαμενή ταλέντων, που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή τους εργοδότες της ΕΕ με τα άτομα που αναζητούν εργασία σε τρίτες χώρες, καθώς και μέτρα για την προώθηση της αναγνώρισης των προσόντων και της κινητικότητας των εκπαιδευόμενων.  Τα μέτρα αυτά είναι τα κυριότερα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων.

Ελλείψεις δεξιοτήτων εξακολουθούν να υπάρχουν σε ολόκληρη την ΕΕ, σε διάφορους τομείς και σε διάφορα επίπεδα δεξιοτήτων.  Η βούληση της ΕΕ να καλύψει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στο εσωτερικό της εκδηλώνεται με τις αδιάλειπτες προσπάθειες που καταβάλλονται για αναβάθμιση των δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων του εγχώριου εργατικού δυναμικού της ΕΕ προς όφελος της ενιαίας αγοράς. Όμως για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που διαπιστώνονται στα κράτη μέλη, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να προσελκύσει δεξιότητες και ταλέντα από ολόκληρο τον κόσμο. Για να στεφθεί αυτή η προσέγγιση με επιτυχία, η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύει τα ταλέντα και να κρατάει εκείνα που της είναι απαραίτητα. Η ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού με τρίτες χώρες-εταίρους μπορεί επίσης να είναι επωφελής για τις χώρες αυτές, διότι έτσι τροφοδοτείται η εμπειρογνωσία και στηρίζεται η οικονομία της χώρας καταγωγής.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5740/IP_23_5740_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο