Η Επιτροπή προτείνει προσωρινή βραχυπρόθεσμη παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες της γεωργικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της παραγωγής σιτηρών

Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει προσωρινή βραχυπρόθεσμη παρέκκλιση από τους κανόνες για την αμειψισπορά και τη διατήρηση μη παραγωγικών στοιχείων σε αρόσιμη γη. Ο αντίκτυπος αυτού του μέτρου θα εξαρτηθεί από την επιλογή που θα κάνουν τα κράτη μέλη και οι γεωργοί, αλλά θα μεγιστοποιήσει την παραγωγική ικανότητα της ΕΕ όσον αφορά τα σιτηρά που προορίζονται για τρόφιμα. Εκτιμάται ότι θα επανέλθουν στην παραγωγή 1,5 εκατ. εκτάρια σε σύγκριση με σήμερα. Κάθε τόνος σιτηρών που παράγεται στην ΕΕ θα συμβάλει στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας παγκοσμίως.

Η πρόταση της Επιτροπής θα αποσταλεί στα κράτη μέλη της ΕΕ πριν από την επίσημη έγκρισή της.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4668/IP_22_4668_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο