Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις απόψεις του κοινού για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

European Year of Youth
Οι νέοι και οι νέες αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 μέσω μιας νέας πρόσκλησης υποβολής στοιχείων που δημοσιεύτηκε στην πύλη της Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας».

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, προσφέροντας στους νέους και στις νέες από κάθε γωνιά της Ευρώπης μια μοναδική ευκαιρία να εκφράσουν το όραμά τους! Τώρα είναι η ώρα να ακούσουμε τα σχόλιά τους. Θα τα αξιοποιήσουμε, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις δράσεις μας μαζί με τους νέους, για τους νέους.»

Ηπρόσκληση υποβολής στοιχείων θα διαρκέσει έως τις 14 Απριλίου 2023. Παράλληλα, η Επιτροπή επιδιώκει να συγκεντρώσει τις προτεραιότητες και τις ιδέες των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με  την πολιτική για τη νεολαία, καθώς και για τον τρόπο ενίσχυσης της συμμετοχής των νέων τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, μέσω ειδικών ερευνών, ζητείται η γνώμη των νέων, των ενδιαφερόμενων μερών και των εθνικών συντονιστών που έχουν οριστεί για το Έτος Νεολαίας. Υπάρχει διαθέσιμη ειδική έρευνα για τη νεολαία στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας.

Οι γνώμες αυτές θα ληφθούν υπόψη στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, που θα δημοσιευθεί έως το τέλος του 2023, και θα συμβάλουν στους στοχασμούς και τις αναλύσεις στο πλαίσιο της εν εξελίξει ενδιάμεσης αξιολόγησης της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 ήταν μια χρονιά γεμάτη δραστηριότητες και ευκαιρίες που στόχο είχε να τιμήσει, να στηρίξει και να προωθήσει τη συνεργασία με τους νέους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_1721/MEX_23_1721_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://youth.europa.eu/news/have-your-say-evaluation-and-follow-of-european-year-of-youth_el

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο