Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες ώστε να ενισχυθεί η αντιμετώπιση του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου

DSA governance security internet crime

Η Επιτροπή δημοσίευσε σειρά συστάσεων προς τα κράτη μέλη για τον συντονισμό της αντίδρασής τους στη διάδοση και την εξάπλωση παράνομου περιεχομένου, όπως το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή η παράνομη ρητορική μίσους, προκειμένου αυτό να μην οδηγήσει σε σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.  Στόχος των εν λόγω συστάσεων είναι τα κράτη μέλη να στηρίξουν την Επιτροπή στη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης με τις νέες υποχρεώσεις τους δυνάμει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, πριν από την προθεσμία των κρατών μελών να συνεισφέρουν στην επιβολή της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5122/IP_23_5122_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο