Η Επιτροπή θα επενδύσει 292 εκατ. ευρώ στις ψηφιακές τεχνολογίες και στην κυβερνοασφάλεια

Η Επιτροπή ξεκίνησε τον δεύτερο γύρο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», μετά την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας, καθώς και έπειτα από τον πρώτο γύρο προσκλήσεων που προκηρύχθηκαν τον Νοέμβριο του 2021. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων απευθύνονται σε εταιρείες, οργανισμούς και δημόσιες διοικήσεις από κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, καθώς και οντότητες από άλλες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα.

Για τη χρηματοδότηση αυτή θα πραγματοποιηθεί επένδυση άνω των 249 εκατ. ευρώ σε διάφορους τομείς: χώροι δεδομένων, ευρωπαϊκές υποδομές blockchain, μαθήματα κατάρτισης για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακές λύσεις για καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες, πιλοτικά έργα σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) για την καταπολέμηση του εγκλήματος και εγκαταστάσεις δοκιμών της ΤΝ. Οι δοκιμές αυτές θα αφορούν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις κατασκευές, τα τρόφιμα, την υγεία και τις έξυπνες κοινότητες. Επιπλέον, μια επένδυση ύψους 43 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις θα στηρίξει την κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας και την ανάπτυξη ενός δικτύου κέντρων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια.

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων λήγει στις 17 Μαΐου 2022. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις επιχορήγησης στο πλαίσιο αυτής της δέσμης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Περαιτέρω προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» αναμένεται να δημοσιευθούν το καλοκαίρι του 2022.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1282/MEX_22_1282_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο