Η Επιτροπή ξεκινά τις εργασίες για έναν νέο πιλοτικό μηχανισμό για την τόνωση της αγοράς υδρογόνου

new pilot mechanism to boost the hydrogen market

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να στηρίξει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς υδρογόνου δρομολογώντας εργασίες για έναν πιλοτικό μηχανισμό. Ο νέος μηχανισμός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατα εγκριθείσας δέσμης μέτρων για τα απανθρακοποιημένα αέρια και το υδρογόνο, και αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων, παρέχοντας σαφέστερη εικόνα της κατάστασης της αγοράς τόσο των αγοραστών όσο και των προμηθευτών και διευκολύνοντας τις μεταξύ τους επαφές. Θα ισχύει για πέντε έτη και θα αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_2946/IP_24_2946_EL.pdf
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο