Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με δράσεις που θα καταστήσουν το οικοσύστημα του αγροδιατροφικού τομέα πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και πιο ανθεκτικό

agri food industrial ecosystem

Η Επιτροπή δημοσίευσε μια ανάλυση των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ που στηρίζουν τον αγροδιατροφικό τομέα ώστε να καταστεί πιο οικολογικός, πιο ψηφιακός και πιο ανθεκτικός.  Ταυτόχρονα, η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση με την οποία καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να προτείνουν δράσεις για την επιτάχυνση της διττής μετάβασης του τομέα. Η διαβούλευση απευθύνεται σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα του τομέα, καθώς και σε δημόσιες αρχές, κοινωνικούς εταίρους, ερευνητικά ιδρύματα κ.ά.

Παράλληλα, η Επιτροπή σκοπεύει να διοργανώσει εργαστήρια για τη διεξαγωγή συζητήσεων και τη συλλογή απόψεων σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους το οικοσύστημα του αγροδιατροφικού τομέα μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Στόχος είναι η συνδημιουργία μιας πορείας μετάβασης για τον αγροδιατροφικό τομέα έως το τέλος του 2023.

Με την επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής του Μαΐου 2021, η Επιτροπή πρότεινε την ανάπτυξη πορειών μετάβασης σε διάφορα βιομηχανικά οικοσυστήματα. Η επικαιροποίηση συνοδευόταν από την πρώτη ετήσια έκθεση για την ενιαία αγορά, η οποία αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα διάφορα οικοσυστήματα και χρησιμεύει ως αφετηρία για την εκπόνηση των πορειών μετάβασης.

Η στοχευμένη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πορεία μετάβασης του αγροδιατροφικού τομέα θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3983/MEX_23_3983_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο