Η επιτυχής Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Ευρώπη χωρίς γούνες» παρουσιάστηκε στην Επιτροπή

Successful European Citizens' Initiative Fur Free Europe

Η πρωτοβουλία «Ευρώπη χωρίς γούνες» («Fur Free Europe») έγινε η δέκατη επιτυχής Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η πρωτοβουλία συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από πολίτες της ΕΕ, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να απαγορεύσει σε επίπεδο ΕΕ την κατοχή και τη θανάτωση ζώων για την παραγωγή γούνας, καθώς και την εμπορία στην αγορά της ΕΕ γούνας από εκτρεφόμενα ζώα και προϊόντων που την περιέχουν.

Εντός των προσεχών εβδομάδων, η Επιτροπή θα συναντηθεί με τους διοργανωτές για λεπτομερείς συζητήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία. Επίσης θα διοργανωθεί δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή έχει προθεσμία έως τις 14 Δεκεμβρίου 2023 για να υποβάλει επίσημη απάντηση, στην οποία να εκθέτει τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, δηλ. την πρόταση νομοθεσίας, τη λήψη άλλων, μη νομοθετικών μέτρων ή την μη ανάληψη δράσης.

Η εν λόγω Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι η δέκατη που καταφέρνει να συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη, αποδεικνύοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συμβάλουν στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3282/MEX_23_3282_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι διαθέσιμες εδώ : https://europa.eu/citizens-initiative/find-initiative_el?STATUS%5B0%5D=ANSWERED

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο