Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλεί με επιτυχία 7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοπρακτικής συναλλαγής του 2024

euro

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άντλησε με επιτυχία 7 δισ. ευρώ σε έκδοση ομολόγων της ΕΕ στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοπρακτικής συναλλαγής του 2024.
Η συναλλαγή συνίστατο στην έκδοση ενός νέου ομολόγου της ΕΕ, μιας δόσης και ύψους 7 δισ. ευρώ, με λήξη στις 4 Δεκεμβρίου 2034. Το 10ετές ομόλογο εκδόθηκε με επιτόκιο 3,028% που ισοδυναμεί με τιμή 99,754. Οι ληφθείσες προσφορές ανήλθαν στα 67 δισ. ευρώ, δηλαδή το ομόλογο υπερκαλύφθηκε πάνω από 9 φορές.

Τα έσοδα από τη συναλλαγή αυτή θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων δράσης της ΕΕ.

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024, η Επιτροπή έχει πλέον συγκεντρώσει περίπου 24 δισ. ευρώ, ενώ ο στόχος χρηματοδότησης για το εν λόγω διάστημα έχει οριστεί στα 75 δισ. ευρώ. Μια επισκόπηση των μέχρι σήμερα εκτελεσθεισών συναλλαγών είναι διαθέσιμη εδώ. Στο σχέδιο χρηματοδότησης της ΕΕ περιλαμβάνεται επίσης μια λεπτομερής επισκόπηση των δραστηριοτήτων της ΕΕ που έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Η επόμενη συναλλαγή, σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έκδοσης της ΕΕ, είναι η δημοπρασία βραχυπρόθεσμων χρεογράφων της ΕΕ στις 21 Φεβρουαρίου 2024.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται από τις Συνθήκες της ΕΕ να δανείζεται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτει εδραιωμένη φήμη στις αγορές χρεογράφων, χάρη σε εκδόσεις ομολόγων, τις οποίες πραγματοποίησε την τελευταία 40ετία. Όλες οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται αποκλειστικά σε ευρώ. Ο δανεισμός της ΕΕ είναι εγγυημένος από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ οι συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ συνιστούν ανεπιφύλακτη νομική υποχρέωση όλων των κρατών μελών βάσει των Συνθηκών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_969/MEX_24_969_EN.pdf

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο στο δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_921/IP_24_921_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο