Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με το Safety Gate, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με το Safety Gate, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα. Η έκθεση καλύπτει τις προειδοποιήσεις που κοινοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2021 και τα μέτρα που έλαβαν οι εθνικές αρχές στη συνέχεια. Στην εν λόγω ετήσια έκθεση, τα αυτοκίνητα βρίσκονται, για πρώτη φορά, στην κορυφή του καταλόγου των κοινοποιημένων προϊόντων, και ακολουθούν τα παιχνίδια. Επίσης, στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, ο εξοπλισμός προστασίας, όπως είναι οι μάσκες προσώπου, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος των κοινοποιημένων προϊόντων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1343/IP_22_1343_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο