Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει την πρώτη δόση της νέας μακροοικονομικής συνδρομής ύψους 1 δισ. ευρώ για την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, εκταμίευσε σήμερα το πρώτο ήμισυ (500 εκατ. ευρώ) μιας νέας πράξης μακροοικονομικής συνδρομής ύψους 1 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. Η δεύτερη δόση (άλλα 500 εκατ. ευρώ) θα εκταμιευτεί αύριο, 2 Αυγούστου. Η πρόσθετη αυτή μακροοικονομική συνδρομή, ύψους 1 δισ. ευρώ, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας να βοηθήσουν την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τις άμεσες χρηματοδοτικές ανάγκες της μετά την απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας. Συμπληρώνει τη στήριξη που έχει ήδη παράσχει η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός έκτακτου δανείου μακροοικονομικής συνδρομής ύψους 1,2 δισ. ευρώ που καταβλήθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους. Συνολικά, με τα δύο σκέλη του προγράμματος, η συνολική μακροοικονομική συνδρομή προς την Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ.

Στις 18 Μαΐου, με ανακοίνωσή της η Επιτροπή παρουσίασε σχέδια για την άμεση αντίδραση της ΕΕ, ώστε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας, καθώς και το πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο ανασυγκρότησης. Στις 25 Ιουλίου, το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ενέκρινε χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 1,59 δισ. ευρώ, που καλύπτεται από εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, για να βοηθήσει την Ουκρανία να αποκαταστήσει τις πλέον βασικές υποδομές και να συνεχίσει σημαντικά έργα για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών του ουκρανικού λαού. Για τη χρηματοδότηση της μακροοικονομικής συνδρομής, παράλληλα με τα άλλα προγράμματά της, ιδίως το NextGenerationEU και το SURE, η Επιτροπή δανείζεται από τις κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της ΕΕ. Το σχέδιο χρηματοδότησης της Επιτροπής για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 προβλέπει το ενδεχόμενο δανεισμού για την Ουκρανία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4802/MEX_22_4802_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για τη βοήθεια που παρέχει η ΕΕ στην Ουκρανία από τότε που ξεκίνησε ο επιθετικός πολέμος της Ρωσίας είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine_en

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4783/IP_22_4783_EN.pdf 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο