Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους για την τόνωση των επενδύσεων στην καινοτομία στον τομέα της άμυνας μέσω του μηχανισμού μετοχικού κεφαλαίου στον τομέα της άμυνας

Defence

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν τη στήριξή τους στην άμυνα και την ασφάλεια της ΕΕ μέσω της δρομολόγησης του μηχανισμού μετοχικού κεφαλαίου στον τομέα της άμυνας.

Η πρωτοβουλία, η οποία αποτελείται από 100 εκατ. EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και επιπλέον 75 εκατ. EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θα επεκτείνει σημαντικά την επενδυτική ικανότητα του ΕΤΕ για τη στήριξη, κατά την επόμενη τετραετία, ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων με στρατηγικές που καλύπτουν τεχνολογίες σχετικές με την άμυνα.

Η πρωτοβουλία αυτή, ύψους 175 εκατ. ευρώ, αναμένεται να προσελκύσει πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις στα κεφάλαια που στηρίζει, κινητοποιώντας, συνολικά, περίπου. 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ο μηχανισμός μετοχικού κεφαλαίου στον τομέα της άμυνας αποσκοπεί στην τόνωση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ιδιωτικών κεφαλαίων που επενδύουν στην καινοτομία στον τομέα της άμυνας. Η πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί σε τεχνολογίες με δυνατότητες διπλής χρήσης που περιλαμβάνουν τόσο μη στρατιωτικές όσο και αμυντικές εφαρμογές, για την περαιτέρω στήριξη της ασφάλειας της ΕΕ, σύμφωνα με τους στόχους του InvestEU.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_145/IP_24_145_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο