Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε με επιτυχία 5 δισ. ευρώ στην 9η κοινοπρακτική συναλλαγή της για το 2023

European Commission th syndicated transaction of

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκδίδει ομόλογα της ΕΕ εξ ονόματος της ΕΕ, συγκέντρωσε άλλα 5 δισ. ευρώ σε ομόλογα στο πλαίσιο της 9ης κοινοπρακτικής συναλλαγής της για το 2023. Η συναλλαγή ενιαίας δόσης συνίστατο στην έκδοση νέου επταετούς ομολόγου με ημερομηνία λήξης στις 4 Δεκεμβρίου 2030.

Οι συνθήκες της αγοράς στις οποίες πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή ήταν πιο συγκρατημένες, καθώς οι επενδυτές αναμένουν διευκρινίσεις σχετικά με περαιτέρω μεταβολές των ευρωπαϊκών επιτοκίων. Παρόλα αυτά, η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς υποβλήθηκαν προσφορές που ανήλθαν σε πάνω από 46 δισ. ευρώ. Το ποσοστό υπερκάλυψης ανήλθε σε πάνω από 900%, γεγονός που καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να έχει σταθερή πρόσβαση στην αγορά.

Τα έσοδα από τη συναλλαγή αυτή θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη τόσο του προγράμματος ανάκαμψης NextGenerationEU όσο και του προγράμματος μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής+ για την Ουκρανία, σύμφωνα με την προσέγγιση της Επιτροπής για την έκδοση ομολόγων της ΕΕ με ενιαίο εμπορικό σήμα και όχι χωριστών ομολόγων για το εκάστοτε πρόγραμμα.

Με τη συναλλαγή, η Επιτροπή έφτασε σχεδόν στο 16% του στόχου χρηματοδότησης ύψους 40 δισ. ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Μια πλήρης επισκόπηση όλων των συναλλαγών της ΕΕ που έχουν εκτελεστεί μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμη εδώ. Λεπτομερής επισκόπηση των προγραμματισμένων πράξεων της ΕΕ για το δεύτερο εξάμηνο του 2023 είναι διαθέσιμη στο σχέδιο χρηματοδότησης της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε σχετικά: «Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για το δεύτερο εξάμηνο του 2023 προχωρά ομαλά με μια νέα επιτυχημένη κοινοπρακτική συναλλαγή. Μετά την πρωτοφανή υπερκάλυψη στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης συναλλαγής μας τον Ιούλιο, και στη σημερινή [σ.σ. χθεσινή] βραχυπρόθεσμη συναλλαγή πετύχαμε αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Η συναλλαγή προσέλκυσε ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, γεγονός που καταδεικνύει την ελκυστικότητα των ομολόγων της ΕΕ και, γενικότερα, των κεφαλαιαγορών χρεωστικών τίτλων σε ευρώ.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4455/MEX_23_4455_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_4444/IP_23_4444_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο