Η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα τίθεται σε ισχύ σήμερα — Ερωτήσεις και απαντήσεις

European Chips Act

Γιατί να εκδοθεί ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα;
Τα μικροκυκλώματα ημιαγωγών αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των ψηφιακών και ψηφιοποιημένων προϊόντων. Από τα έξυπνα τηλέφωνα και τα αυτοκίνητα μέχρι εφαρμογές και υποδομές ζωτικής σημασίας για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ενέργεια, τις επικοινωνίες και τη βιομηχανική αυτοματοποίηση, τα μικροκυκλώματα έχουν κεντρικό ρόλο στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε μια αδυναμία στο οικοσύστημα, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου που αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις μικροκυκλωμάτων. Οι βιομηχανίες της ΕΕ κατασκευάζουν πολλά είδη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βασικά μέρη των οποίων είναι τα μικροκυκλώματα.

Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη δυναμικότητά της στον τομέα των ημιαγωγών για να διασφαλίσει τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και να διατηρήσει την τεχνολογική υπεροχή και την ασφάλεια του εφοδιασμού της. Ο τομέας χαρακτηρίζεται από ένταση κεφαλαίου και γνώσης και οι αλυσίδες εφοδιασμού μικροκυκλωμάτων είναι παγκόσμιες, σύνθετες και επί του παρόντος βασίζονται σε λίγες τοποθεσίες εγκαταστάσεων παραγωγής.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_4519/QANDA_23_4519_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο