ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, Πρόγραμμα : «Ένταξη αιτούντων άσυλο στην κοινωνία της Ηπείρου»

Το πρόγραμμα εθελοντισμού ESC πραγματοποιήθηκε από την ΑΜΚΕ Κέντρο Νέων Ηπείρου για 13 μήνες, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, στα Ιωάννινα.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το έργο υποστήριξε και προώθησε την ένταξη των αιτούντων άσυλο και προώθησε την πρόληψη των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων κατά των περιθωριοποιημένων αιτούντων άσυλο στην περιοχή της Ηπείρου και στην Ευρώπη, προωθώντας την εθνική ποικιλομορφία, την αλληλεγγύη, την ανοχή προς τους αιτούντες άσυλο, την ισότητα, την πολιτιστική κατανόηση και την αλληλεγγύη. Επίσης, το έργο προώθησε τη διαπολιτισμική συνεργασία, οικοδόμησε εμπειρίες και ικανότητες όλων των εμπλεκόμενων οργανώσεων-εταίρων και, το σημαντικότερο, αύξησε τις ικανότητες και τις μελλοντικές δυνατότητες απασχόλησης των νέων που συμμετείχαν άμεσα και έμμεσα στο έργο.

Διαβάστε περισσότερα : https://www.yce.gr/gr/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83/esc2021/

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο