Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή προτείνει κανόνες για την απλούστευση των διαδικασιών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των πράσινων μεταφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κανονισμό του Συμβουλίου που επιτρέπει στην Επιτροπή να εξαιρεί από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις ορισμένα είδη κρατικών ενισχύσεων στους τομείς των σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών και πολυτροπικών μεταφορών, με στόχο την προώθηση των πράσινων μεταφορών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4311/IP_22_4311_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο