Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή τροποποιεί το προσωρινό πλαίσιο κρίσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε αρχικά στις 23 Μαρτίου 2022 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η τροπολογία συμπληρώνει τη δέσμη μέτρων ετοιμότητας για τον χειμώνα, η οποία εγκρίθηκε επίσης σήμερα. Ειδικότερα, η σημερινή τροποποίηση επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο κρίσης προβλέποντας i) μέτρα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ii) μέτρα για τη διευκόλυνση της απανθρακοποίησης των βιομηχανικών διαδικασιών, σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU.

Το τροποποιημένο προσωρινό πλαίσιο κρίσης διευρύνει επίσης τις υφιστάμενες μορφές στήριξης που μπορούν να παρέχουν τα κράτη μέλη στις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη. Επιπλέον, με την τρέχουσα τροποποίηση, η Επιτροπή αποσαφηνίζει περαιτέρω τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της πρόσφατης αύξησης του κόστους του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις.

Η τροποποίηση συμπληρώνει επίσης τη δέσμη μέτρων ετοιμότητας για τον χειμώνα, υποδεικνύοντας τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων που θα μπορούν να χορηγούνται κατά περίπτωση, υπό όρους:

i) στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον υποχρεωτικό ή εθελοντικό περιορισμό χρήσης φυσικού αερίου,
ii) στήριξη για την πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου,
iii) μεταβατική και χρονικά περιορισμένη στήριξη για τη μετάβαση σε πιο ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται προσπάθειες για ενεργειακή απόδοση και αποφεύγονται φαινόμενα εγκλωβισμού σε αυτά, και
iv) στήριξη της παροχής ασφάλισης ή αντασφάλισης σε εταιρείες που μεταφέρουν αγαθά από και προς την Ουκρανία.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Ο αδικαιολόγητος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας συνεχίζει να πλήττει και την οικονομία της ΕΕ. Η κατάσταση είναι σοβαρή και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, στα οποία βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα. Με τη σημερινή τροποποίηση, θα συμβάλουμε στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και της απανθρακοποίησης των βιομηχανιών, σύμφωνα με τους στόχους του REPowerEU.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4628/MEX_22_4628_EN.pdf

Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4663/IP_22_4663_EN.pdf

Σχετικές ερωταπαντήσεις έχουν επίσης δημοσιευτεί στο διαδίκτυο : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_4664/QANDA_22_4664_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο