Κρίσιμες υποδομές: Η Επιτροπή προτείνει σχέδιο στρατηγικής για να βελτιωθεί η αντίδραση σε διασυνοριακά περιστατικά διατάραξης των υποδομών

Critical Infrastructure

Η Επιτροπή προτείνει σύσταση του Συμβουλίου για ένα σχέδιο στρατηγικής για τις κρίσιμες υποδομές που θα ενισχύσει τον συντονισμό της ΕΕ όταν απαντά σε απόπειρες διατάραξης των κρίσιμων υποδομών μας

Το γεωπολιτικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι κρίσιμες υποδομές είναι εξαιρετικά ασταθές και αυτό όχι μόνο λόγω του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, των αυξημένων υβριδικών επιθέσεων και της δολιοφθοράς στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι αρχές στην ΕΕ βασίζονται σε κρίσιμες υποδομές λόγω των βασικών υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν οι οντότητες που διαχειρίζονται τις εν λόγω υποδομές. Οι υπηρεσίες αυτές είναι καίριας σημασίας για τη διατήρηση ζωτικών λειτουργιών της κοινωνίας και πρέπει να παρέχονται με απρόσκοπτο τρόπο στην εσωτερική αγορά.

Η ΕΕ έχει ήδη λάβει ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των κρίσιμων υποδομών, ώστε να αποφευχθούν ή να μετριαστούν οι επιπτώσεις των διαταράξεων στις βασικές υπηρεσίες. Αμέσως μετά τη δολιοφθορά στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, η Επιτροπή πρότεινε σύσταση του Συμβουλίου για την επιτάχυνση των εργασιών για την προστασία των κρίσιμων υποδομών, ώστε να ενισχυθεί ο συντονισμός για την αντιμετώπιση περιστατικών και κρίσεων με σχέδιο στρατηγικής για τις κρίσιμες υποδομές. Επιπλέον, η ειδική ομάδα ΕΕ–ΝΑΤΟ για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών, η οποία δρομολογήθηκε τον Μάρτιο του 2023, παρουσίασε στις 29 Ιουνίου τελική έκθεση αξιολόγησης στην οποία σκιαγραφούνται οι τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και διατυπώνονται στοχευμένες συστάσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών.  Η σημερινή πρόταση βασίζεται σε αυτές τις δράσεις και συμπληρώνει περαιτέρω τα υφιστάμενα μέσα αντιμετώπισης κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ.  Συμπληρώνει επίσης το υφιστάμενο σχέδιο στρατηγικής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και το πρωτόκολλο της ΕΕ για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4350/IP_23_4350_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο