Κυκλική οικονομία για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα: ανάληψη ευθύνης για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τόνωση των αγορών μεταχειρισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Circular economy for textiles

Η Επιτροπή προτείνει κανόνες που θα καταστήσουν τους παραγωγούς υπεύθυνους για τον πλήρη κύκλο ζωής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και θα στηρίξουν τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρωτοβουλία αυτή θα επιταχύνει την ανάπτυξη του τομέα της χωριστής συλλογής, διαλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην ΕΕ, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η αύξηση της διαθεσιμότητας μεταχειρισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αναμένεται να δημιουργήσει τοπικές θέσεις εργασίας και να εξοικονομήσει χρήματα για τους καταναλωτές στην ΕΕ και πέραν αυτής, μετριάζοντας παράλληλα τις επιπτώσεις της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στους φυσικούς πόρους.

Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση υποχρεωτικών και εναρμονισμένων συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (ΔΕΠ) για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού σημείωσαν επιτυχία όσον αφορά τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων από διάφορα προϊόντα, όπως οι συσκευασίες, οι μπαταρίες και ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Οι παραγωγοί θα καλύψουν το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, το οποίο θα τους παράσχει επίσης κίνητρα για τη μείωση των αποβλήτων και την αύξηση της κυκλικότητας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων — σχεδιάζοντας καλύτερα προϊόντα από την αρχή. Το ποσό που θα καταβάλουν οι παραγωγοί στο σύστημα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού θα προσαρμοστεί με βάση τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, μια αρχή γνωστή ως «οικολογική διαφοροποίηση».

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3635/IP_23_3635_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο