Κύπρος: Η Επιτροπή διαθέτει 31,7 εκατ. ευρώ στην τουρκοκυπριακή κοινότητα στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας του 2023

Aid Programme for the Turkish Cypriot community

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2023 για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, στο πλαίσιο του οποίου διαθέτει 31,7 εκατ. ευρώ στην κοινότητα, με σκοπό τη διευκόλυνση της επανένωσης της Κύπρου.

Το πρόγραμμα προσφέρει ευρεία ενωσιακή στήριξη, όπως ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα που θα βοηθήσουν τους Τουρκοκύπριους να συμμορφωθούν με τα πρότυπα της δέσμης μέτρων για το Χαλλούμι/Hellim πριν από το τέλος του 2024. Το 2021 η Επιτροπή καταχώρισε το Χαλλούμι/Hellim ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και εξέδωσε απόφαση με την οποία οι Τουρκοκύπριοι παραγωγοί θα μπορούν να πωλούν το Χαλλούμι/Hellim που συμμορφώνεται με την ΠΟΠ διαμέσου της πράσινης γραμμής, και να το διαθέτουν έτσι στην αγορά της ΕΕ, αφότου η τουρκοκυπριακή κοινότητα επιτύχει τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ζώων. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα στην παραγωγή Χαλλουμιού/Hellim που συμμορφώνεται με την ΠΟΠ.

Το πρόγραμμα θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει το εμπόριο διαμέσου της πράσινης γραμμής και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα προϊόντων και παραγωγής της ΕΕ, μεταξύ άλλων στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό θα διατεθεί ειδικός εξοπλισμός δοκιμών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4345/IP_23_4345_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο