Κυβερνοασφάλεια: ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ για αποτελεσματική επιχειρησιακή συνεργασία, αλληλεγγύη και ανθεκτικότητα

Cybersecurity

Η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για την πράξη της ΕΕ για την αλληλεγγύη στον κυβερνοχώρο με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Θα στηρίξει τον εντοπισμό απειλών και περιστατικών κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ και την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά, θα αυξήσει την ετοιμότητα των κρίσιμων οντοτήτων και θα ενισχύσει επίσης την αλληλεγγύη, τη συντονισμένη διαχείριση κρίσεων και τις ικανότητες αντίδρασης σε όλα τα κράτη μέλη. Η πράξη για την αλληλεγγύη στον κυβερνοχώρο καθορίζει τις ικανότητες που χρειάζεται η ΕΕ προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη πιο ανθεκτική και να αντιδρά αποτελεσματικότερα στις κυβερνοαπειλές, ενισχύοντας παράλληλα τον υφιστάμενο μηχανισμό συνεργασίας.  Η πράξη αυτή θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και προστατευμένου ψηφιακού περιβάλλοντος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στην προστασία κρίσιμων οντοτήτων και βασικών υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2243/IP_23_2243_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο