Μελέτη επιβεβαιώνει ότι το εμπόριο της ΕΕ δημιουργεί νέες εμπορικές ευκαιρίες για τους εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ

EU agri food exporters

Μια μελέτη που αξιολογεί τον δυνητικό αντίκτυπο δέκα συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (που συνήφθησαν πρόσφατα ή βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση) επιβεβαιώνει ότι η εμπορική προσέγγιση της ΕΕ δημιουργεί νέες εμπορικές ευκαιρίες για τους εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ. Η συμμετοχή σε προτιμησιακές εμπορικές σχέσεις διαφοροποιεί τις πηγές εισαγωγών, βελτιώνοντας έτσι την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ.

Η ανάπτυξη νέων αγορών μέσω προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων θα συμβάλει στην εδραίωση της θέσης της ΕΕ ως κορυφαίου εξαγωγέα γεωργικών προϊόντων διατροφής παγκοσμίως: το 2022, το θετικό γεωργικό εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ ανήλθε σε 58 δισ. EUR. Πρόσφατη έκθεση σχετικά με τη διαφοροποίηση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ έδειξε ότι η θέση της ΕΕ ως κορυφαίου εξαγωγέα παγκοσμίως και ως ενός από τους κορυφαίους εισαγωγείς γεωργικών προϊόντων διατροφής επιτρέπει ισορροπημένες και ευνοϊκές εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_1001/IP_24_1001_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο