Μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων για τις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών και άλλων τροφίμων στην ΕΕ, η Ουκρανία συμφωνεί να θεσπίσει μέτρα για να αποφευχθεί νέα απότομη αύξηση των εισαγωγών στην ΕΕ

Ukrainian exports of grain and other foodstuff to the EU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλυσε τα στοιχεία που αφορούν τον αντίκτυπο των εξαγωγών 4 κατηγοριών γεωργικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, χάρη στο έργο της πλατφόρμας συντονισμού και στα προσωρινά μέτρα που θεσπίστηκαν στις 2 Μαΐου 2023, οι στρεβλώσεις της αγοράς στα 5 κράτη μέλη που συνορεύουν με την Ουκρανία έχουν εξαλειφθεί. Η εποικοδομητική στάση όλων των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα συνέβαλε στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και διασφάλισε τη ροή ή ακόμη και την αύξηση των εξαγωγών προς τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, συμφωνήθηκε ότι:

  • Τα ισχύοντα μέτρα θα λήξουν σήμερα.
  • Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει να θεσπίσει νομικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, συστήματος έκδοσης αδειών εξαγωγής) εντός 30 ημερών για την αποφυγή της απότομης αύξησης του όγκου των σιτηρών.
  • Μέχρι τότε, η Ουκρανία πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή από 16.9.2023 αποτελεσματικά μέτρα για τον έλεγχο των εξαγωγών 4 ομάδων αγαθών, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις της αγοράς στα γειτονικά κράτη μέλη. Η Ουκρανία θα υποβάλει σχέδιο δράσης στην πλατφόρμα το αργότερο έως τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023, εντός των εργάσιμων ωρών.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ουκρανία θα παρακολουθούν την κατάσταση μέσω της πλατφόρμας, ώστε να είναι σε θέση να αντιδρούν σε τυχόν απρόβλεπτες καταστάσεις.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απέχει από την επιβολή περιορισμών για όσο διάστημα εφαρμόζονται και λειτουργούν πλήρως τα αποτελεσματικά μέτρα της Ουκρανίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4497/IP_23_4497_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο