Μια Ευρώπη που προστατεύει: Η Επιτροπή ζητά την ενίσχυση των εθνικών φορέων ισότητας για την καταπολέμηση των διακρίσεων

Η Επιτροπή προτείνει δέσμη μέτρων στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φορείς ισότητας προστατεύουν αποτελεσματικά τους πολίτες και καταπολεμούν τις διακρίσεις.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Η ισότητα είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι δεδομένη. Χρειαζόμαστε καλή νομοθέτηση και ισχυρούς και ανεξάρτητους φορείς ισότητας για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αρχών και αξιών μας, ώστε τα θύματα διακρίσεων να μπορούν να δικαιωθούν».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4000_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο