Νέα έκθεση επιδόσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας: οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος σε αβέβαιους καιρούς

Η Επιτροπή δημοσίευσε την έκδοση για το 2022 της έκθεσης επιδόσεων στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας, στην οποία αναλύονται οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας σε παγκόσμιο πλαίσιο. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς οι πολιτικές έρευνας και καινοτομίας μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας συμμετοχικής, βιώσιμης, ανταγωνιστικής και ανθεκτικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τον ουσιαστικό ρόλο της έρευνας και καινοτομίας ως πηγής ευημερίας και ως καταλύτη αλλαγής. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι η πανδημία του κορονοϊού και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέδειξαν ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ετοιμότητά της να αντιδρά γρήγορα και επαρκώς σε νέες, απρόβλεπτες προκλήσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4255/IP_22_4255_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο