Νέα στρατηγική της ΕΕ για την προστασία και την ενδυνάμωση των παιδιών στον κόσμο του διαδικτύου

Η Επιτροπή ενέκρινε νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+), με σκοπό να βελτιωθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους και να διασφαλιστεί η προστασία, η ενδυνάμωση και ο σεβασμός όλων των παιδιών στο διαδίκτυο.

Την τελευταία δεκαετία, οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο τρόπος που τις χρησιμοποιούν τα παιδιά έχουν αλλάξει ριζικά. Τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν τα έξυπνα τηλέφωνά τους καθημερινά και σχεδόν για τον διπλάσιο χρόνο σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια. Τα χρησιμοποιούν επίσης από πολύ μικρότερη ηλικία [βλ. έρευνα EU Kids online 2020 (Τα παιδιά της ΕΕ στο διαδίκτυο, 2020)]. Οι σύγχρονες συσκευές προσφέρουν ευκαιρίες και οφέλη, καθώς επιτρέπουν στα παιδιά να αλληλεπιδρούν με άλλους, να μαθαίνουν στο διαδίκτυο και να ψυχαγωγούνται. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά συνοδεύονται από κινδύνους, όπως οι κίνδυνοι έκθεσής τους στην παραπληροφόρηση, στον κυβερνοεκφοβισμό (βλ. μελέτη του ΚΚΕρ) ή σε επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο, κίνδυνοι από τους οποίους πρέπει να προστατεύονται.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2825/IP_22_2825_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο