Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το «NEB LAB» με νέα έργα και πρόσκληση σε φίλους

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το NEB LAB: μια δεξαμενή «προβληματισμού και δράσης» για να γίνει το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους πραγματικότητα μέσα από συγκεκριμένα και απτά έργα. Λειτουργώντας ως σημείο σύνδεσης της αναπτυσσόμενης κοινότητας της πρωτοβουλίας και ως σημείο ανταλλαγής ιδεών, θα προωθήσει όμορφες, βιώσιμες και συμπεριληπτικές αλλαγές επί του πεδίου.

Η έναρξη λειτουργίας του «NEB LAB» ξεκινά με πρόσκληση σε φίλους του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, ώστε επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς, όπως περιφέρειες, χωριά και πόλεις, να συμμετάσχουν πιο άμεσα στο Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2285/IP_22_2285_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο