Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus: Στήριξη των πόλεων και των πολιτών για τις τοπικές πρωτοβουλίες τους

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τρεις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων που θα κάνουν πραγματικότητα το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Η στήριξη αυτή αποσκοπεί ειδικά στο να βοηθήσει τους πολίτες, τις πόλεις και τα χωριά να ενσωματώσουν σε βάθος το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus στις κοινότητές τους. Η πρώτη και η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι οποίες προκηρύχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), επικεντρώνονται σε δραστηριότητες συμμετοχής των πολιτών και στη συνδημιουργία δημόσιων χώρων με τους πολίτες.

Τα έργα που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης θα βοηθήσουν τους πολίτες να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες συνήθειες και να αναπτύξουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή λύσεις. Θα βοηθήσουν επίσης τα μέλη της κοινότητας να γίνουν παράγοντες αλλαγής.

Τα έργα της δεύτερης πρόσκλησης καλούν τους τοπικούς φορείς να διαμορφώσουν εμπνευσμένες, όμορφες και βιώσιμες ιδέες όσον αφορά τον επανασχεδιασμό των δημόσιων χώρων στις πόλεις και στις αστικές και αγροτικές περιοχές, δημιουργώντας νέες λύσεις για το μέλλον.

Η τρίτη και τελευταία πρόσκληση παρέχει τεχνική βοήθεια σε μικρούς και μεσαίους δήμους, οι οποίοι δεν διαθέτουν την απαραίτητη ικανότητα ή την πλούσια τεχνογνωσία για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους όσον αφορά έργα που σχετίζονται με το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus. Επιπλέον, στις 7 Απριλίου, η Επιτροπή θα δρομολογήσει το εργαστήριο του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, έναν χώρο προβληματισμού και δράσης σχετικά με τις διαδικασίες συνδημιουργίας και τη δοκιμή εργαλείων, λύσεων και συστάσεων πολιτικής, όπως ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2183/MEX_22_2183_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις, ανατρέξτε στο σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2141/IP_22_2141_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο